Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.09.02 Autor: GOPS Przodkowo

Nabór do Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego !

Nabór do Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego !

Uprzejmie informujemy, iż Starosta Powiatu Kartuskiego ogłosił nabór na kandydatów do Rady Seniorów Powiatu.

Nabór kandydatów prowadzony będzie w dniach od 01.09.2022r. do dnia 23.09.2022r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydatów należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Kartuzach osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie z dopiskiem ,,Nabór do Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego'' na adres ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

Kryteria zgłoszeń oraz formularze  do pobrania znajdują się poniżej.

Uchwała i Statut Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie kandydata do Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego