Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.19 Autor: Monika Warkusz

Ankieta anonimowa dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy

Ankieta anonimowa dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy

W związku z poleceniem Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2022 r. dotyczącym zebrania informacji o potrzebach obywateli Ukrainy na terenie województwa pomorskiego, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodźców z Ukrainy, m.in. ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość. Wyniki ankiet będą publikowane w systemie MSWiA.
Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze jak i smartfonie czy tablecie.
Linki do ankiet w języku polskim:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu
oraz ukraińskim:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk
Ankiety wypełniamy do dnia 25 sierpnia br.