Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.30 Autor: Monika Warkusz

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z dnia 4 maja 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z dnia 4 maja 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zz dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty
Treść rozporządzenia