Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.28 Autor: Monika Warkusz

Podpisano umowy na remonty dróg gminnych.

Podpisano umowy na remonty dróg gminnych.

Wyremontowane zostaną 3 odcinki dróg gminnych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2022-2024.

Rok 2022

Remont odcinka drogi w Przodkowie ul. Łąkowa
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Firma Ogólnobudowlana "ARAT" Krzysztof Makurat ze Staniszewa.
Zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 3178m2, wykonanie chodnika i zjazdów, rozbudowę sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej, oraz przebudowę sieci wodociągowej.
Wkrótce rozpoczną się prace i potrwają do końca września.
Wartość inwestycji to 1 410 000 złotych


Rok 2023
Remont odcinka drogi Kczewo - Małkowo
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Usługi Ogólnobudowlane "SZELBRUK" Piotr Szela z Sierakowic.
Zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 2025m2, wykonanie chodnika i zjazdów.
Wartość inwestycji to 796 425 złotychRok 2024
Remont odcinka drogi Pomieczyno - Rąb
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Usługi Ogólnobudowlane "SZELBRUK" Piotr Szela z Sierakowic.
Zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 3598m2, wykonanie zjazdów i remont kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji to 1 592 850 złotych


Wszystkie Inwestycje są dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2022 - w wysokości 50% wartości brutto zadania.
Galeria podpisanie umowy drogi 2022 Galeria podpisanie umowy drogi 2022 Galeria podpisanie umowy drogi 2022 Galeria podpisanie umowy drogi 2022 Galeria podpisanie umowy drogi 2022