Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.27 Autor: Dorota Kielinska

Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone

Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone

W miniony piątek w Szkole Podstawowej w Przodkowie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 obecny był Wójt Gminy Przodkowo Pan Andrzej Wyrzykowski.
Jak co roku Pan Wójt złożył wszystkim nauczycielom serdecznie podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, pracownikom administracji i obsługi za pomoc w wykonywaniu prac na rzecz gminy, uczniom pogratulował osiągniętych wyników w nauce oraz w sporcie, rodzicom – tak wspaniałych dzieci.
Dzień zakończenia roku szkolnego jest również okazją do wręczenia nagród uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim o randze kuratoryjnej lub ministerialnej oraz we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Za ten rok szkolny Pan Wójt nagrodził 1 ucznia ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie za osiągnięcie sportowe na szczeblu ogólnopolskim, 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie za osiągniecia przedmiotowe i sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 1 uczennicę ze Szkoły Podstawowej w Szarłacie za osiągnięcie przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim wraz z opiekunami.
Tradycyjnie przy tej okazji Wójt nagradza również wszystkie osoby, które czynnie pomagają przy obsłudze gminny imprez.

 
Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone Galeria Po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, zaczęły się wakacje, lekcje skończone