Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.10 Autor: Monika Warkusz

Przebudowano odcinki dróg  Hopy-Pomieczyńska Huta i ul. Wrzosowa w Warzenku w ramach FDS

Przebudowano odcinki dróg Hopy-Pomieczyńska Huta i ul. Wrzosowa w Warzenku w ramach FDS

Zakończono realizację całości zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ PRZEBUDOWA ODCINKÓW DROG GMINNYCH: HOPY-POMIECZYŃSKA HUTA, POMIECZYNO-BARWIK, POMIECZYNO (ULICA SPACEROWA), RĄB  (ULICA JEZIORNA), RĄB (ULICA KASZUBSKA), PRZODKOWO (ULICA DOLNA), WARZENKO  (ULICA WRZOSOWA), CZECZEWO (ULICA WSPÓLNA)"
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 46/G.FDS/2020

Kwota dofinansowania :               4 560 361,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:      9 207 206,66 złotych

Ostatnimi inwestycjami  zrealizowanymi w ramach projektu były:
  1. Przebudowa w latach 20020-2021 drogi gminnej Hopy-Pomieczyńska Huta :
Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na odcinku 2,923 mb w miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na odcinku 2,889 mb, przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową: wykonano rondo,  zatokę autobusową,  kanalizację deszczową z rur PVC fi 160 mm na długości 60 m, zamontowano 18 studni  ściekowych. W ramach inwestycji rozbudowano oświetlenie uliczne. Na całej długości drogi.
 
  1. Przebudowa  w 2022 roku odcinka drogi w Warzenku (ulica Wrzosowa):
Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni z płyt wielootworowych YUMB na długości 365 mb w miejsce nawierzchni gruntowej. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na długości 365 mb ograniczony krawężnikami betonowymi 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej, zamontowano obrzeża betonowych 30x8cm na odcinku 365 mb.

Łącznie w ramach projektu przebudowano 8 odcinków dróg gminnych o długości 7 468 mb

W wyniku zrealizowania projektu osiągnięto zaplanowane cele jakimi są  :
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększono dostępność transportową jednostek administracyjnych
-  poprawie uległa dostępność  terenów inwestycyjnych

 
Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2 Galeria drogi FDS2