Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.10 Autor: Monika Warkusz

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w ramach FDS

Zakończono realizację całość zadań wchodzącego w skład projektu pn. : „ REMONT ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZODKOWO (UL. SPORTOWA), (UL. MAJKOWSKIEGO) i (UL. DERDOWSKIEGO), HEJTUS, SZARŁATA I STANISŁAWY”
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 97/G/FDS/II/2019
Kwota dofinansowania :              1 316 773,00 złotych
Całkowita wartość inwestycji:     2 633 546,00 złotych

Ostatnimi inwestycjami  zrealizowanymi w ramach projektu były:
  1. Remont odcinka drogi w  Stanisławach:
wykonano  nawierzchnie drogi z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOUMB na podsypce z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 950 m 2 i długości 190 mb, wykonano pobocze po obu stronach drogi z gruzu betonowego
 
  1. Remont odcinka drogi w Szarłacie :
wykonano  nawierzchnie drogi z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOUMB na podsypce z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 3325 m 2 i długości 665 mb, wykonano pobocze po obu stronach drogi z gruzu betonowego na powierzchni 997,50 m 2
 
  1. Remont drogi w Przodkowie (ulica Derdowskiego):
wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1563,80 na odcinku  257 i szerokości 5 m w miejsce zniszczonej nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOMB, zamontowano krawężniki betonowe 15x30 na odcinku 540,45 mb, ustawiono 2 znaki drogowe przejście dla pieszych).

Łącznie w ramach projektu przebudowano 8 odcinków dróg gminnych o długości 2,635 mb

W wyniku zrealizowania projektu osiągnięto zaplanowane cele jakimi są  :
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów
-  zwiększono dostępność transportową jednostek administracyjnych
-  poprawie uległa dostępność  terenów inwestycyjnych