Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.06.09 Autor: Monika Warkusz

Zakończono budowę garażu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Remizie OSP w Tokarach

Zakończono budowę garażu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Remizie OSP w Tokarach

W dniu 8 czerwca dokonano komisyjnego odbioru inwestycji polegającej na  budowie garażu wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Tokarach. W ramach przedsięwzięcia dobudowano do istniejącego budynku Remizy garaż jednostanowiskowy o powierzchni 80 m 2  wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania zasilanego z kotła gazowego i instalacji odgromowej. Wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu polegające na utwardzeniu kostką betonową gr. 8 cm placu przy budynku Remizy o powierzchni 25 m 2 oraz wykonano nowe ogrodzenie z siatki z furtką i bramą o powierzchni 30 m 2. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia  zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.
Inwestycja której łączny koszt wynosi 399 100 zł uzyskała dofinansowanie w wysokości 400 000 złotych ze środków Rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.
Inwestycja przyczyni się do zwiększenia mobilności i gotowości jednostki do uczestnictwa w akcjach pożarniczo-ratowniczych jak również poprawie ulegną w warunki dla rozwoju integracji lokalnej społeczności .
 
Galeria remiza Galeria remiza Galeria remiza Galeria remiza Galeria remiza