Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.04.22 Autor: GOPS Przodkowo

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - ,,Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2022r, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu:
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
,, Opieka wytchnieniowa '' świadczona jest nieodpłatnie.

Kto może się zgłosić ?
Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku gdy członek rodziny lub opiekun zamieszkują wspólnie z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę.

Nabór zgłoszeń przyjmowany jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają:
1. Anna Siebert      nr tel. (58) 500 16 86
2. Małgorzata Flis  nr tel. (58) 500 16 84

Wymagane dokumenty są do pobrania w GOPS Przodkowo.