Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.17 Autor: Monika Warkusz

Wniosek o 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców

Wniosek o 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.
Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy