Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.17 Autor: Monika Warkusz

Nadanie numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Nadanie numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że uchodźcy z Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny do Koordynatora ds. uchodźców celem umówienia wizyty w Urzędzie Gminy.
Nr telefonu:
Tadeusz Kantak
58 500 16 27 lub 798 912 607 (w godzinach pracy urzędu)
Pamiętajmy, że zgodnie ze specustawą, obywatel Ukrainy ma 60 dni na zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem uzyskania numeru PESEL.