Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.15 Autor: Monika Warkusz

Agencja pracy z Cewic oferuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Agencja pracy z Cewic oferuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Agencja pracy z Cewic zaoferowała pomoc dla Ukrainców w znalezieniu pracy i zakwaterowania oraz udzielenie pomocy prawnej osobom zainteresowanym współpracą.