Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.07 Autor: Monika Warkusz

Pomoc dla Ukrainy - infolinia urzędów pracy

Pomoc dla Ukrainy - infolinia urzędów pracy

Pod numerem 19524 obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje o polskim rynku pracy, formach wsparcia udzielanych przez urzędu pracy oraz procedurach zatrudnieniowych
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 
Przydatne informacje na temat pomocy, którą obywatele Ukrainy mogą uzyskać w Polsce, znajdują się też na portalu Zielona Linia.