Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.02 Autor: Monika Warkusz

Przyjmujesz uchodźców z Ukrainy? Zgłoś taką informację do urzędu gminy.

Przyjmujesz uchodźców z Ukrainy? Zgłoś taką informację do urzędu gminy.

Prosimy o pomoc w rozpoznaniu i określeniu aktualnej liczby uchodźców przebywających na terenie gminy Przodkowo.  

Zidentyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie gminy Przodkowo, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od 24.02.2022 r. jest niezbędne w celu identyfikacji potrzeb tych osób i oszacowania zapotrzebowania na pomoc, która może okazać się niezbędna, a której udzielenie będzie możliwe po wdrożeniu rozwiązań prawnych umożliwiających uruchomienie pomocy socjalnej ze środków rządowych. 

Prosimy, by wszystkie osoby z gminy Przodkowo, które przyjmują pod swój dach uchodźców z Ukrainy przekazały do Urzędu Gminy w Przodkowie następujące informacje:

  1. Dane osoby, która przyjęła uchodźców pod swój dach: imię, nazwisko, adres i nr telefonu;
  2. Dane dotyczące uchodźców: ilość osób, oraz imię, nazwisko, datę urodzenia i nr paszportu (jeżeli nie posiada paszportu to wystarczy data urodzenia) wszystkich osób.

Prosimy o przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail: