Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych sierpień - październik 2020 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad- grudzień 2020 r.  

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.


Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 sierpnia 2020 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 3 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
co 3 tygodnie
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 3 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie lub bezpośrednio z terenu nieruchomości na podstawie zgłoszenia za oddzielną opłatą
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj.

Zasady segregacji odpadów

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
2019.12.09
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych
Uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego
2019.10.25
Uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego
Uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
2019.09.02
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019.08.30
Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019r
2019.05.14
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019r
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019r
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.
2019.04.05
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.
Rada Gminy Przodkowo uchwałą nr V/63/2019 z dnia 26 marca 2019 uchwaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na 2019 r.
2019.03.15
Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na 2019 r.
Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na 2019 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2019 roku !!!
2019.03.12
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2019 roku !!!
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2019 roku !!!
Stronicowanie: Poprzednia Następna