Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Gospodarowanie odpadami

kontakt:

Edyta Ulenberg
Inspektor ds. gospodarki odpadami
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Weronika Reszka
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel.: +48 58 5001617
weronika.reszka@przodkowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2022 r.
Zasady segregacji odpadów
Ulotka

Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
  • wtorek - od godz. 7:30 do 15:30,
  • środa - od godz. 7:30 do 15:30,
  • czwartek - od godz. 7:30 do 16:30,
  • piątek - od godz. 7:30 do 14:30,
  • sobota - od godz. 8:00 do 13:00.
Od 1 sierpnia 2020 roku zmiany w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (przedstawia poniższa tabela):
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe
Zmieszane odpady komunalne
20 03 01
co 2 tygodnie
 
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1 raz na 3 miesiące
 
Zmieszane odpady opakowaniowe i metal
15 01 06
co 3 tygodnie
 
Opakowania ze szkła
15 01 07
1 raz na 3 miesiące
Odpady ulegając biodegradacji
20 02 01
od kwietnia do października co 2 tygodnie,
natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu
Popiół
20 01 99
od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 
należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe
17 09 04
2 razy do roku po 500 kg oraz styropian 1 m³/rok z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie
Zużyte opony
16 01 03
8 szt./rok
 
Więcej informacji w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo, regulamin dostępny tutaj,
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej, tu znajdziesz informację
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, tu znajdziesz informację
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przodkowo, tu znajdziesz informację
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne, tu znajdziesz formularz
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne, tu znajdziesz formularz

Wpisy z kategorii: gospodarka odpadami komunalnymi

Gmina Przodkowo walczy ze smogiem !
2021.06.08
Gmina Przodkowo walczy ze smogiem !
W październiku 2020 r. weszła w życie tzw. uchwała anysmogowa, która nakłada na właścicieli nieruchomości, posiadających tzw. kopciuchy i piece gorszej generacji, określone obowiązki
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
2021.05.19
Adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Wigilia - PSZOK nieczynny
2020.12.23
Wigilia - PSZOK nieczynny
W dniu 24.12.2020 r. (tj. czwartek - Wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przodkowie będzie NIECZYNNY!
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
2020.12.14
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2021 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
2020.10.27
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych listopad - grudzień 2020 r.
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
2020.08.26
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
1. ELWOZ ECO Sp. z o.o. oddział Sierakowice 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 2
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
2020.07.28
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
Ulga dla posiadaczy kompostowników
2020.07.02
Ulga dla posiadaczy kompostowników
Od 1 lipca 2020 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
2020.07.02
Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u
Od 1 sierpnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest pięć dni w tygodniu, w godzinach:
Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie (PSZOK)
2020.05.04
Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie (PSZOK)
Dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przodkowie (PSZOK)
KOMUNIKAT – PSZOK zamknięty
2020.03.23
KOMUNIKAT – PSZOK zamknięty
KOMUNIKAT – PSZOK zamknięty
Informacja o możliwych utrudnieniach w odbiorze odpadów
2020.03.23
Informacja o możliwych utrudnieniach w odbiorze odpadów
Informacja o możliwych utrudnieniach w odbiorze odpadów
Stronicowanie: Poprzednia Następna