Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.12.10 Autor: Edyta Ulenberg

Przypominamy, że 1 lipca 2021 r. weszła w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

Przypominamy, że 1 lipca 2021 r. weszła w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB)

1 lipca 2021 r. weszła w życie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Od tego czasu każdy właściciel nieruchomosci oraz zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć za pomocą interentu pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021 r.), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022 r.