Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.11.24 Autor: Monika Warkusz

Gmina Przodkowo zakończyła inwestycje pod nazwą : Modernizacja ujęcia wody w Tokarach

Gmina Przodkowo zakończyła inwestycje pod nazwą : Modernizacja ujęcia wody w Tokarach

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót:
- Zmodernizowano technologie uzdatniania wody
- wykonano zbiornik retencyjny na wodę V= 150 m 3
- wykonano pełną termomodernizację  budynku stacji uzdatniania
- wymieniono instalację elektryczną, oświetlenie, instalację odgromową i ogrzewania budynku hydroforni
- zamontowano agregat prądotwórczy
- wykonano dodatkowy otwór studzienny nr 4 o wydajności 60 m3/h
- wykonano remont istniejących ujęć nr 1A i nr 3

Całkowita wartość  przedsięwzięcia wynosi  2 967 245,44 zł, z czego:
  • 1 461 174 zł to dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • 1 000 000 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych.

Zrealizowana inwestycja dzięki zmianie technologii oczyszczania wody, montażowi zbiornika retencyjnego i wykonaniu nowego dodatkowego odwiertu zapewni  1700 mieszkańcom  z siedmiu wsi  ciągłość dostawy wody do celów bytowych o wymaganych prawem parametrach.
 
Galeria Ujęcie wody Tokary Galeria Ujęcie wody Tokary Galeria Ujęcie wody Tokary Galeria Ujęcie wody Tokary Galeria Ujęcie wody Tokary Galeria Ujęcie wody Tokary