Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.11.23 Autor: Monika Warkusz

Powiat kartuski obszarem wysoce zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

W dniu 15 listopada 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach wydał rozporządzenie nr 3/2021 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wysokim ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kartuskiego.

 

Rozporządzenie wprowadza następujące nakazy i zakazy:

 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych,
 2. zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
 3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa,
 4. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych, znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z hodowlą drobiu,
 5. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo,
 6. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych,
 7. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu,
 8. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków,
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie,
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób,
 11. nakazuje się posiadaczom drobiu zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii, miejsc ich utrzymywania.

 

Rozporządzenie obowiązuje wszystkich mieszkańców powiatu kartuskiego oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatu do odwołania.
Treść rozporządzenia 
Ulotka - zasady bioasekuracji