Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.11.17 Autor: GOPS Przodkowo

Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022

Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie uprzejmie informuje, że od dnia 01 grudnia 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r. będzie możliwość składania podań o przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci, których rodzina spełnia kryteria ustawy o pomocy społecznej. Przypominamy ,że do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto i netto od wszstkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiac poprzedzający dzień złożenia wniosku.