Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.10.26 Autor: Monika Warkusz

Place zabaw w Przodkowie i Załężu w nowej odsłonie

Place zabaw w Przodkowie i Załężu w nowej odsłonie

W Przodkowie i Załężu korzystać już można z nowych placów zabaw. Modernizacja pozwoliła na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc do zabaw i rekreacji dla dzieci na świeżym powietrzu. Zdemontowane zostały stare drewniane urządzenia, a w ich miejscu ustawiono nowe, metalowe, które są trwalsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu. Najmłodsi mieszkańcy Przodkowa mogą spędzać czas na zjeżdżalni, ściance linowej, rurze strażackiej oraz huśtawce, a ich rówieśnicy z Załęża cieszyć się mogą zjeżdżalnią, ścianką linową i huśtawką.
Inwestycje były możliwe dzięki dwóm grantom przyznanym gminie Przodkowo w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na każdy cel przeznaczono niemal 20 tys. złotych.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.
 
Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże Galeria Plac zabaw Przodkowo i Załąże