Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.10.06 Autor: Monika Warkusz

1 października 2021 r. ruszył program Agroenergia

1 października 2021 r. ruszył program Agroenergia

Rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. W ramach Agroenergii rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Dodatkowe wsparcie przysługuje na utworzenie instalacji hybrydowej: fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła. Dotacja może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych zadania. Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł.

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania budżetu. Środki finansowe pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegóły programu zamieszczone zostały na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl/konkursy/agroenergia