Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.09.17 Autor: Monika Warkusz

Gmina Przodkowo z odnowionymi placami zabaw dzięki wsparciu PSE

Gmina Przodkowo z odnowionymi placami zabaw dzięki wsparciu PSE

W Przodkowie i Załężu niedługo zmodernizowane zostaną place zabaw. Będzie to możliwe dzięki dwóm grantom przyznanym Gminie Przodkowo w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na każdy cel przeznaczono niemal 20 tys. złotych.
Modernizacje pozwolą na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc do zabaw i rekreacji dla dzieci na świeżym powietrzu. Plac zabaw w Przodkowie znajduje się w okolicy orlika, na którym młodzież bierze udział w zajęciach sportowych – w tym czasie z odnowionego miejsca rozrywki korzystać może ich młodsze rodzeństwo. Z kolei plac w Załężu powstał ok. 8 lat temu i wymaga wymiany starego, drewnianego sprzętu na bardziej trwały, metalowy.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 
Dodatkowe informacje o PSE i programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl
 
Galeria place zabaw