Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.08.10 Autor: Bartłomiej Konkol

Zapisy na Przodkowską Ligę ORLIKA 2021/2022

Zapisy na Przodkowską Ligę ORLIKA 2021/2022

Zapisy na Przodkowską Ligę ORLIKA 2021/2022

Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski serdecznie zaprasza chętne

amatorskie drużyny piłkarskie do udziału w lidze piłki nożnej na Orliku w

Przodkowie w sezonie 2021/2022.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 września 2021.

Planowany termin rozpoczęcia ligi - niedziela 12 września 2021 roku godzina 16.00

 

Zgłoszenia telefonicznie przyjmuje:
Łukasz Riegel - 797 517 752

Bartłomiej Konkol- 530 523 069

 

Regulamin rozgrywek piłkarskich w sezonie jesienno/wiosennym 2021/2022 przodkowskiej Ligii na trawie.

I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK.

1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

- imienną listę zawodników reprezentujących firmę, drużynę osiedlową lub inną dowolną drużynę z przypisanymi numerami na koszulkach (jeśli zawodnicy będą posiadali stałe numery)  

- nazwisko, imię, kontakt telefoniczny oraz kontakt e-mail osoby odpowiedzialnej za drużynę - kierownik lub kapitan drużyny.

2. W rozgrywkach mogą tylko i wyłącznie brać udział zawodnicy, którzy zostali do nich zgłoszeni. Maksymalnie 15 zawodników. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu rozpoczęcia rozgrywek.

  Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do II kolejki włącznie.

3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jedną drużynę zgłoszoną do rozgrywek. Zakazuje się gry jednego zawodnika w kilku zespołach. 

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Mecze odbywają się w jednej lidze  systemem każdy z każdym , mecz i rewanż .

2. O kolejności w tabeli w rozgrywkach ligowych decyduje:

- po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (wygrana 3pkt., remis 1pkt., przegrana 0pkt., walkower „-1” pkt. - niestawienie się na mecz, walkower 5-0)

- po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn "mała tabela"

uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków- zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych),

- po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,

- po czwarte większa ilość zdobytych goli,

-po piąte losowanie.

3. Każdy z zespołów może zgłosić maksymalnie 15  zawodników.

III. TERMINARZ

1. Terminarz rozgrywek na cały sezon jest ustalany przez organizatora i nie podlega żadnym zmianom po jego oficjalnym zamieszczeniu na stronie internetowej rozgrywek www

- organizator ma prawo do wyboru innego czasu gry niż sugerowany w przypadku gdy w spotkaniu ligowym spotkają się zespoły sugerujące wcześniej sprzeczny dla siebie wybór.   

IV. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z rozgrywek lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizator zapewnia apteczkę, która będzie dostarczana na każdy mecz, nie zapewnia jednak pierwszej pomocy przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC). Jeśli firma ( danej drużyny ) nie ubezpieczyła uczestników rozgrywek, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie lub grupowo jako drużyna.

3. Zawodnik grający w okularach łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.

4. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

5. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane są rozgrywki .

 9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

10. Podczas rozgrywek organizator zapewnia uczestnikom sprzęt sportowy w postaci piłek, oznaczników
( w przypadku dwóch drużyn występujących w tym samym kolorze koszulek ) oraz obsługę sędziowską.  Po  zakończeniu każdego sezonu  rozgrywek organizator  przewiduje  następujące nagrody:


NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW :

Puchary, medale pamiątkowe, dyplomy ( statuetki dla najlepszych zawodników; strzelec, bramkarz, ) fundatorem jest samorząd Gminy Przodkowo.
 

BOISKO - PRZEPISY GRY :

   Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Urząd Gminy Przodkowo” są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami :
1. Skrócony czas gry oraz zmniejszona liczba zawodników na boisku (opisano poniżej)
2. Zawodnicy wprowadzają piłkę z autu do gry nogą z lini autowej
3. Brak "spalonych"
4. Brak "autów bramkowych" - (opisano poniżej: "rzut od bramki")
5. Zmiany lotne (dokonywane tylko i wyłącznie w strefie zmian wyznaczonej przez sędziego)
6. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
7. Obowiązują jednolite koszulki z widocznymi numerami na koszulkach ( jednolite spodenki nie są wymagane)
8. Obowiązuje gra w obuwiu dostosowanym do gry na sztucznej trawie (zakazuje się gry w tzw. "wkrętach")


Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną  :


I. BOISKO

 1. Rozgrywki odbywają się na boisku sportowym o sztucznej nawierzchni oraz powierzchni nieco mniejszej od wymiarowego boiska do piłki nożnej.

2. Zespoły występują w  składach  6 OSOBOWYCH (bramkarz + 5 zawodników w polu).

Gra może być rozpoczęta w sytuacji gdy drużyna liczy 4 zawodników.

- Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą powrócić do gry) w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż czterech zawodników, zawody należy zakończyć.

- Ilość zmian zawodników z pola podczas trwania zawodów jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany. Zmiany mogą odbywać się tylko w określonej przez sędziego strefie zmian. Zawodnik wchodzący nie może wejść na boisko wcześniej niż zawodnik je opuszczający, całkowicie nie przekroczy linii bocznej boiska.

- Bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze
i zawsze za zgodą sędziego.

3. Czas gry 2 x 20 min z 2 minutową przerwą.

- sędzia może opóźnić rozpoczęcie spotkania maksymalnie o 5 minut od wyznaczonego terminu.

4. Zawodnicy muszą występować w strojach sportowych (koszulki w jednakowych kolorach z widocznymi numerami zawodników) i w obuwiu sportowym przystosowanym do gry na sztucznej nawierzchni (wykluczona jest gra w butach "wkrętach")

Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych zawodników.

 II. PRZEPISY

 1. W czasie gry zabrania się:

· Atakowania przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny.

· Wybijania piłki trzymanej przez bramkarza.

· „Kopania” piłki po gwizdku sędziego.

1. 1 Gra bramkarza:

· W przypadku gdy bramkarz wprowadza do gry piłkę, która opuściła boisko lub jest w jej posiadaniu po dośrodkowaniu czy zagraniu od zawodnika drużyny przeciwnej może zagrać ją do własnego zawodnika na dwa sposoby:
- zagrywa ją ręką w pole gry
- może zagrać piłkę nogą po uprzednim opuszczeniu jej na ziemię ( wykluczone jest zagranie piłki po uprzednim "koźle" )
Każde inne wprowadzenie lub zagranie piłki do gry przez bramkarza będzie karane rzutem wolnym pośrednim na korzyść drużyny przeciwnej. W takim przypadku rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia

· Bramkarz nie wybija autów bramkowych. Opuszczona przez bramkarza piłka na placu gry jest automatycznie wprowadzona do gry co oznacza, iż zawodnicy drużyny przeciwnej mogą ją atakować.

2. Rzut karny

Punkt karny wyznacza się w odległości 9 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

3. Rzut wolny bezpośredni

Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika - bramka jest uznana.

4. Rzut wolny pośredni

Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.

4.1

Mur ustawia drużyna broniąca i musi być oddalony od piłki minimum 5 metrów

5. Naruszenia /sankcje

5.1. Zawodnik zostaje napominany jeśli:

· Uporczywie narusza przepisy gry.

· Gestem lub słownie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego.

· Zachowuje się niesportowo.

5.2. Zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką , jeżeli popełni jedno z

następujących przewinień:

·jest winny niesportowego zachowania,

·słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie,

·uporczywie narusza przepisy gry,

·opóźnia wznowienie gry,

·nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym lub rzutem z autu

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia.

Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

6. Przewinienia karane wykluczeniem z gry

Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

6.1. zachowuje się w sposób wybitnie niesportowy (gestem lub słownie krytykuje oraz okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego).

6.2. zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny.

6.3. po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym napomnieniem.

6.4. pluje na przeciwnika lub inną osobę,

6.5. używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,

6.6. pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką / nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym /,

6.7. pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,„Żółta kartka” jest traktowana jako upomnienie.

„Czerwona kartka” jest traktowana jako kara wykluczająca zawodnika do końca danego spotkania. Jeśli drużyna ukaranego zawodnika utraci bramkę, może uzupełnić skład poprzez wprowadzenie do gry 
innego zawodnika – ukarany musi odbyć swoją karę do końca. Jeśli drużyna ukaranego zawodnika po upływie 5 minut nie straci bramki, na placu gry może pojawić się inny zawodnik.

 

WAŻNE!

W przypadku czynnego znieważenia sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej (uderzenie, kopnięcie  .), sędzia natychmiast zakończy zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

Zawodnik, który popełnił powyższe przewinienie jest wykluczony z dalszych gier do czasu podjęcia odpowiedniego rozstrzygnięcia przez organizatora zawodów.

Nie ma żadnego usprawiedliwienia za niesportowe zachowanie zawodnika wobec sędziego lub innego zawodnika”.

Rozstrzygnięcia

 

7. Czerwona kartka, sankcje

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.

Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 5 minut od momentu wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej nie utraci bramki.

Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego prowadzącego spotkanie i może nastąpić tylko w przerwie w grze.

Długość kary dla zawodnika na kolejne mecze ligowe ustala organizator wraz z arbitrem prowadzącym to spotkanie.

 

8. Rzut z autu

Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry przez zawodnika.

Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną.

Rzut z autu wykonuje się nogą z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną stawiając ją na linii, lub za linią.

8.1 Wykonawca rzutu z autu:

·w momencie wprowadzania piłki do gry piłka musi stać w bezruchu..

Zawodnicy drużyny przeciwnej:

·znajdują się przynajmniej 1 metr od miejsca wykonania rzutu.

8.2. Postępowanie:

·piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta nogą na pole gry.

8.3. Naruszenia / sankcje

Wprowadzenie piłki z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:

·zostanie wykonany nieprawidłowo,

·zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,

·nie jest wykonany w ciągu 5 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,

·nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów.

9. RZUT OD BRAMKI – wznowienie od bramki

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.

Bramkarz wyrzuca piłkę ręką lub wprowadzą ją do gry nogą po uprzednim opuszczeniu jej na placu gry poza pole karne. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z wznowienia gry od bramki.

9.1. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:

·piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po

podłożu jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.

9.2. Postanowienia:

·piłka zostaje wyrzucona lub wykopnięta po uprzednim opuszczeniu jej na pole gry przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego,

·po opuszczeniu piłki przez bramkarza na plac gry, zawodnicy przeciwnej mogą ją atakować gdyż piłka została wprowadzona do gry przez bramkarza.

·piłka jest w grze, gdy bramkarz wyrzuci ją w pole lub postawi na placu gry.

9.3. Naruszenia / sankcje

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, piłka nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika drużyny przeciwnej bramkarz nie może chwycić piłkę rękoma.

·drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to

rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

10. Piłka poza grą

Piłka jest poza grą, gdy:

·całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi jak i w powietrzu,

·gra została przerwana przez sędziego,