Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.07.26 Autor: Weronika Reszka

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2021 r. !

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2021 r. !

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 czerwca 2021 nr XXIII/275/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od 1 sierpnia 2021 r. ulega zmianie stawka za odpady komunalne i wynosić będzie 25 zł miesięcznie od osoby (w przypadku posiadania przydomowego kompostownika - 23 zł miesięcznie od osoby).


Opłatę należy wpłacać na konto bankowe nr 36 8309 0000 0077 0075 2000 0680 lub w kasie Urzędu Gminy.

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązywać będzie również nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plik do pobrania