Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.05.04 Autor: Monika Warkusz

4 maja Dzień Strażaka

4 maja Dzień Strażaka