Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.04.30 Autor: Katarzyna Markowska

XXII Sesja Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy

Minutą ciszy rozpoczęła się XXII Sesja Rady Gminy Przodkowo. W ten sposób Radni uczcili pamięć zmarłego na początku kwietnia Zdzisława Stradę - Radcę Prawnego, który swoją funkcję pełnił w urzędzie przez 28 lat.
Następnie przystąpiono do kontynowania obrad. Po przedstawieniu  Wójta informacji  o działalności w okresie międzysesyjnym, Wójt przystąpił do omówienia Raportu o stanie Gminy Przodkowo za 2020 rok. Raport przedstawiony został bardzo obszernie i szczegółowo. Cały dokument zamieszczony jest na stronie bip.przodkowo.pl.
Następnie Radni przystąpili do podejmowania uchwał. Radni w głosowaniach jednogłośnie zdecydowali m.in. o:
- udzieleniu Wójtowi Gminy Przodkowo wotum zaufania;
- rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przodkowo za 2020 rok;
- udzieleniu Wójtowi Gminy Przodkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Przodkowo za rok 2020.
W krótkich słowach Wojt podziękował Radnym za zaufanie i wręczył  kwiaty  swoim najbliższym wspołpracownikom - osobom współzarządzającym czyli Grażynie Ramczyk - Skarbnikowi Gminy oraz Izabeli Kloskowskiej - Sekretarzowi Gminy. Podziękował za pracę wszystkim pracownikom urzędu, praconikom jednostek organziacyjnych, Radnym, Sołtysom a także wszystkim instytucjom, którzy na codzień współpracują z urzędem.
Z rąk prezydium Rady Wójt otrzymał bukiet kwiatów. Gratulacje złozyła też Dyrektor Biblioteki Publicznej Danuta Rzepka.
Rada podjęła jeszcze uchały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz przyjęła sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy z organiacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2020 roku.
Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy Galeria Absolutorium dla Wójta Gminy

Wpisy z kategorii: aktualności

4 maja Dzień Strażaka
2021.05.04
4 maja Dzień Strażaka
Z okazji imienin św. Floriana - patrona strażaków składamy serdeczne życzenia
XXII Sesja Rady Gminy
2021.04.30
XXII Sesja Rady Gminy
Jednogłosne absolutorium dla Wójta Gminy
Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – edycja 2021 – Gmina Przodkowo
2021.04.28
Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – edycja 2021 – Gmina Przodkowo
Dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych z posesji położonych na terenie Gminy Przodkowo w roku 2021
Maksymilian Drawc finalistą olimpiady z informatyki
2021.04.27
Maksymilian Drawc finalistą olimpiady z informatyki
Sukces ucznia z SP Pomieczyno
Konkurs na Ozdoby Wielkanocne
2021.04.23
Konkurs na Ozdoby Wielkanocne
Wręczono nagrody
Rusza wiosenna runda Przoskowskiej Ligi ORLIKA 2020/2021 - TABELA
2021.04.19
Rusza wiosenna runda Przoskowskiej Ligi ORLIKA 2020/2021 - TABELA
Już 9 maja 2021 roku rozpoczynamy dalsze zmagania lokalnych drużyn piłki nożnej.
Konkurs dla organizacji pozarządowych
2021.04.16
Konkurs dla organizacji pozarządowych
Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w PROO 2018-2030 Priorytet 5.
Projekt aktywizacja zawodowa
2021.04.14
Projekt aktywizacja zawodowa
Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w Projekcie aktywizacji zawodowej!
Uwaga! Zagrożenie ptasią grypą
2021.04.13
Uwaga! Zagrożenie ptasią grypą
Informacja dla hodowców drobiu
Zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
2021.04.01
Zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Święta Wielkanocne to radość płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz budzącej się do życia przyrody.
UWAGA!
2021.03.31
UWAGA!
02.04.2021r. GOPS Nieczynny
W Przodkowie czuć już święta
2021.03.26
W Przodkowie czuć już święta
Wielkanoc tuż tuż
Konkurs na Ozdoby Wielkanocne rozstrzygnięty
2021.03.26
Konkurs na Ozdoby Wielkanocne rozstrzygnięty
Wyniki konkursu na ozdoby Wielkanocne
100 lat Pani Gertrudy
2021.03.24
100 lat Pani Gertrudy
Jubileusz 100 urodzin
11 marca Dzień Sołtysa
2021.03.11
11 marca Dzień Sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania zazaangażowanie i aktywną postawę oraz wniesiony wkład pracyna rzecz lokalnej społeczności.
Stronicowanie: Poprzednia Następna