Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.04.14 Autor: GOPS Przodkowo

Projekt aktywizacja zawodowa

Projekt aktywizacja zawodowa

Projekt ,, Aktywizacja Zawodowa" skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie. Powyższy projekt oferuje kursy, szkolenia. Przy współpracy ze specjalistami uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz poprawy swojej sytuacji materialno bytowej. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przodkowie pod numerem telefonu 58 500 16 85.