Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.12.22 Autor: Dorota Kielinska

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Przodkowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” zakupiła 30 laptopów marki HP 255 G7 wraz z ubezpieczeniem na łączną wartość 85.029,30 zł. Sprzęt ma pomóc uczniom, a zwłaszcza tym z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom w zdalnym nauczaniu.
Wójt Gminy Przodkowo dr inż. Andrzej Wyrzykowski przekazał laptopy dyrektorom szkół. 
Szkoły rozdysponują sprzęt na najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli. Laptopy zostaną wypożyczone na okres zdalnej nauki.
Celem zadania jest wyrównanie szans i pomoc rodzinom zwłaszcza wielodzietnym, które nie mają w swoich domach odpowiedniego zaplecza technicznego do nauki zdalnej. Gdy uczniowie wrócą do szkół, laptopy będą wykorzystywane w szkole podczas zajęć.
         Środki przeznaczane na zakup sprzętu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.
        

Zakup laptopów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" pn. „Zdalna szkoła+”.
 

 
Galeria Zdalna szkoła+ Galeria Zdalna szkoła+