Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.12.18 Autor: GOPS Przodkowo

Wigilia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej