Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.12.16 Autor: Monika Warkusz

Jednostka OSP w Tokarach otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla jednostki OSP w Tokarach
Nazwa zadania:  „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego ochronnego dla OSP w Tokarach”
Koszt kwalifikowany zadania: 8 185,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Dotacja w kwocie 8 000,00 zł
Zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego ochronnego dla OSP w Tokarach” polegało na zakupie następującego asortymentu i zrealizowano je w 100%.
W dniu 27.10.2020 dokonano zakupu na kwotę 8 158,00 zł
  1. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych (1 szt.) -  5 800,00 zł
  2. Kominiarka niepalna strażacka (5 szt.) - 538,00 zł
  3. Tłumica (2 szt.) - 350,11 zł
  4. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m (1 szt.) - 275,00 zł
  5. Sprzęt do oznakowania terenu akcji /pachołek ostrzegawczy/ ( 6 szt.) – 280,00 zł
  6. Prądownica wodna  (1 szt.) – 548,31 zł
  7. Kurtyna wodna ( 1 szt.) – 393,58 zł
Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WGOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część
2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Link do strony: https://wfos.gdansk.pl/