Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.10.22 Autor: Katarzyna Markowska

Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych

Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich.
W programie min.:
•Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.Przedstawienie oferty Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.
•Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy – dotacje na działania organizacji społecznych w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Przedstawicielki Fundacji „Stocznia” oraz Fundacji im. Stefana Batorego omówią założenia drugiego naboru wniosków, który rozpocznie się w listopadzie br. Program wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę skupiać będzie na wspieraniu działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
•Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 
Miejsce i termin spotkania:
Webinar odbędzie się 18 listopada 2020r. w godz. 11:00 -13.15 w programie ClickMeeting.
Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest przesłanie do dnia 17 listopada 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia 18 listopada 2020r.
Organizator webinaru:
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu
 
Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinar-pn-wsparcie-z-funduszy-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-i-organizacji-pozarzadowych-
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna

Program webinaru
Druk zgłoszenia