Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.25 Autor: Dorota Kielinska

Projekt „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.

Projekt „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Projekt „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.


Przez dwa lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020 Samorząd Gminy Przodkowo uczestniczy w projekcie pn. „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”
w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.  

Dzięki pozyskanym środkom 168 dzieci w wieku przedszkolnym z OWP w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających takich jak:
j. angielski, robotyka, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne a 48 dzieci uczestniczy w zajęciach wyrównujących takich jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna.

            W tym roku szkolnym do projektu włączono również dzieci z OWP ze Szkoły Podstawowej w Wilanowie i Szarłacie. Również te placówki otrzymają pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, a nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni na okoliczność przeprowadzenia zajęć.

Aktualnie w tym roku w Przodkowie realizowane będą zajęcia z robotyki oraz j. angielskiego, a w pozostałych OWP zajęcia z robotyki. Łącznie do zrealizowania jest 1200 lekcji z robotyki i 200 lekcji z j. angielskiego.

Przypominamy, że aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie w Szkole Podstawowej w Przodkowie zostało na cel zaadaptowane pomieszczenie, które wyremontowano i wyposażono w meble, pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne oraz sprzęt TIK. Ponadto wyremontowano łazienkę i dostosowano ją dla młodszych dzieci.Szkoła Podstawowa w Pomieczynie oraz w Czeczewie została wyposażona w meble, odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jak: laptopy, tablice interaktywne. Całe wyposażenie zostało dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.

            Ogólna wartość projektu  591.444,21 zł. 
 
Galeria OWP Przodkowo Galeria OWP Przodkowo Galeria OWP Przodkowo Galeria OWP Przodkowo Galeria OWP Przodkowo Galeria OWP Przodkowo