Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.11 Autor: Sławomir Miszewski

Zapraszamy do udziału w projekcie


Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udział szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”:
• 120 lekcyjne kursy komputerowe -  zgodne z ramami DIGCOMP
• 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego - zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
• kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

W ramach planowanych kursów zapewniamy:
• elastyczne godziny zajęć
• realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników
• wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia
• realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników
• możliwość prowadzenia kursów online

Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje