2020.07.15 Autor: Monika Warkusz

Oddano do użytku ulicę Nową w Pomieczynie.

W dniu 9 lipca 2020 roku  dokonano odbioru kolejnej inwestycji drogowej: "Przebudowa odcinka drogi w Pomieczynie (ulica Nowa)" dofinansowanej w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na odcinku 398 mb wraz z chodnikami,  rozbudową oświetlenia ulicznego i oznakowaniem.
Wartość zadania, którego wykonała VIABET sp. z o.o. z Sierakowic wyniosła 602 810 zł.