Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.07.02 Autor: Edyta Ulenberg

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Poniżej został załączony komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Plik do pobrania:
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego