Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.06.17 Autor: GOPS Przodkowo

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Informujemy o konieczności składania wniosków
na „Dobry Start”
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” on-line na nowy okres 2020/2021 za pośrednictwem:

Od 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) na wyżej wymienione świadczenia.

Punkt składania wniosków:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie, ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo
(w godz. urzędowania: pon.-śr. 7:30 – 15:30, czw. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30)

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu 2020r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.