Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.03.12 Autor: Błażej Wielgosz

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2019 roku !!!

Od 1 kwietnia 2019 r. w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gminy Przodkowo, nastąpią istotne zmiany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017. poz. 19) w gminie Przodkowo będzie obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący teren całego kraju.

Zgodnie z tym odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier, gdzie: wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, nie wrzucamy: odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych workach po nawozach i materiałach budowlanych.

UWAGA: ręczniki higieniczne i chusteczki wyrzucamy do zmieszanych odpadów

■ zielony – szkło, gdzie: wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, luster i szyb.

UWAGA: kapsle i zakrętki wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne, gdzie: wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folie aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, nie wrzucamy: opakowań po lekach, zużytych  baterii i akumulatorów, opakowan po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

UWAGA: opróżniajmy, odkręcajmy i zgniećmy przed wyrzuceniem

■ brązowy – odpady ulegające biodegradacji, gdzie: wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.

■ szary – popiół z palenisk domowych

■ czarny – do fakcji zmieszanej komunalnej wrzucamy wszystko, czego nie można wyrzucić do pojemników lub worków frakcji segregowanej, a co nie jest odpadem niebezpiecznym: artykuły higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki, zużyte waciki, podpaski, maszynki do golenia itp.), fajans, szkło żaroodporne, pieluchy jednorazowe, porcelana, potłuczone szkło, obuwie, odzież, tekstylia, użyte naczynia jednorazowe (plastikowe, styropianowe, papierowe), zabawki, długopisy, pisaki pędzle, rękawiczki lateksowe, worki odkurzacza, odchody zwierząt domowych, żwirek betonowy i silikonowy

Nie wrzucamy do zmieszanych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowe, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołów z domowych palenisk.