Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2018.01.11 Autor: Błażej Wielgosz

Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo

Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo

Realizujemy kolejny rok z projektem „Skrzydła wiedzy” w ramach którego odbywają są zajęcia rozwijające 120 i 60 godzinne oraz zajęcia wyrównujące 30 godzinne. Zajęcia 120 godzinne tj. z j. angielskiego
i informatyki zakończone są egzaminem zewnętrznym. We wszystkich szkołach zajęcia rozpoczęły się już na dobre. Uczniowie, tak jak w ubiegłym roku mają możliwość korzystania z szeregu różnego rodzaju zajęć przygotowanych
i dostosowanych specjalnie do ich potrzeb.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zajęć w poszczególnych szkołach:
W Szkole Podstawowej w Przodkowie realizowane są zajęcia:
rozwijające:
– j. angielski – zakończony egzaminem zewnętrznym,
– matematyka,
– biologia,
– przyroda,
– robotyka,
– interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych „Naukowe popołudnia”.
wyrównujące:
– matematyka,
– j. angielski,
– fizyka,
– biologia,
– chemia.
Pozostałe wsparcie:
– doradztwo zawodowe
W Szkole Podstawowej w Pomieczynie:
Zajęcia rozwijające:
– j. angielski – zakończony egzaminem zewnętrznym,
– informatyka – zakończona egzaminem zewnętrznym,
– matematyka,
– fizyka,
– biologia,
– geografia,
– chemia,
– przyroda,
– robotyka,
Zajęcia wyrównujące:
– matematyka,
– j. angielski,
– j. niemiecki,
– przyroda.
Pozostałe wsparcie:
– logopedia,
– terapia pedagogiczna,
– rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
– doradztwo zawodowe.
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny.

W Szkole Podstawowej w Czeczewie:
Zajęcia rozwijające:
– j. angielski – zakończone egzaminem zewnętrznym,
– informatyka – zakończone egzaminem zewnętrznym,
– matematyka,
– j. angielski,
– robotyka,
– interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych „Naukowe popołudnia”,
– projekt edukacyjny „Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno-chemicznych”,
Zajęcia wyrównujące:
– matematyka,
– j. angielski,
– j. niemiecki,
– fizyka,
– biologia,
– chemia,
– przyroda,
Pozostałe wsparcie:
– logopedia,
– doradztwo zawodowe,
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny.

W Szkole Podstawowej w Wilanowie:
Zajęcia rozwijające:
– j. angielski – zakończony egzaminem zewnętrznym,
– informatyka – zakończone egzaminem zewnętrznym,
– matematyka,
– robotyka,
Zajęcia wyrównujące:
– matematyka,
– j. angielski,
Pozostałe wsparcie:
– logopedia,
– doradztwo zawodowe,

W Szkole Podstawowej w Szarłata:
Zajęcia rozwijające:
– matematyka,
– przyroda,
– robotyka,
Zajęcia wyrównujące:
– matematyka,
– j. angielski,
Pozostałe wsparcie:
– logopedia,
– doradztwo zawodowe,
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny.

Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo Galeria 20180111 Wiedza rozwinęła skrzydła w Gminie Przodkowo