Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2017.09.22 Autor: Błażej Wielgosz

Gmina Przodkowo – projekt „Skrzydła wiedzy” Jesteśmy na półmetku

Gmina Przodkowo – projekt „Skrzydła wiedzy” Jesteśmy na półmetku

Gmina Przodkowo – projekt „Skrzydła wiedzy” – Jesteśmy na półmetku

Za nami pierwszy rok realizacji dodatkowych zajęć w ramach projektu RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
pn. „Skrzydła wiedzy”.
Zajęcia odbywały się we wszystkich szkołach gminy Przodkowo.
W trakcie tego roku 712 uczniów uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach, których celem było podniesienie wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do dalszego doskonalenia własnych umiejętności
i rozwijania zainteresowań. Zostało zrealizowanych 6271 godzin lekcyjnych w tym 3571 zajęć rozwijających, 2010 wyrównujących, 184 doradztwa zawodowego oraz 506 pozostałego wsparcia. Dodatkowo na szkolenia dla nauczycieli przeznaczono 167 godzin.
Zajęcia były prowadzone w trzech blokach tj. rozwijających, wyrównawczych oraz jako pozostałe wsparcie dla uczniów
z problemami. Uczniowie otrzymali nie tylko wsparcie ze strony nauczyciela ale również korzystali z fachowych pomocy naukowych. Szkoły zostały wyposażone w pracownie językowe oraz biologiczno-przyrodnicze, laptopy, tablice interaktywne czy wizualizery. Wszystkie te narzędzia pomagają uczniom w nauce by lepiej zrozumieć nurtujący problem bądź udoskonalić zdobytą już wiedzę.
Nie tylko uczniowie zostali objęci wsparciem, dla nauczycieli również zaplanowano szereg szkoleń dzięki którym w sposób fachowy i rzetelny będą mogli udoskonalać wiedzę oraz zapewnić pomoc uczniom uczestniczącym w projekcie.
Zwieńczeniem całego roku nauki były niewątpliwie zaplanowane wycieczki do gdyńskiego „Experymentu” i gdańskiego „Hewelianum”.

 

Tak minął pierwszy rok projektu, a teraz przed nami rozpoczyna się drugi. We wszystkich naszych szkołach zakończyły się już rekrutacje uczniów a w niektórych rozpoczęły się już zajęcia.
Tak jak w ubiegłym roku w szkołach będą prowadzone zajęcia rozwijające oraz wyrównujące z następujących przedmiotów:
W ramach zajęć wyrównawczych:
– matematyka
– język angielski,
– zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych,
– fizyka,
– biologia,
– chemia,
– przyroda
– język niemiecki,

W ramach zajęć rozwijających:
– matematyka,
– język angielski,
– doradztwo zawodowe,
– przyroda,
– robotyka,
– geografia,
– informatyka,
– pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno-chemicznych,
– chemia,
– fizyka,
– biologia
Po nadto dla uczniów z problemami również zostało przewidziane wsparcie z:
– logopedii,
– terapii pedagogicznej,
– rewalidacji.