Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2017.06.23 Autor: Błażej Wielgosz

Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy”

W ramach projektu RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej pn. „Skrzydła wiedzy” zakończyły się już dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Przodkowo w roku szkolnym 2016/2017.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające przystąpili do egzaminu zewnętrznego:
– j. angielski

Intensywne zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 120h lekcyjnych zostały zakończone egzaminem zewnętrznym – TOEIC Bridge. Egzamin został przeprowadzony w każdej ze szkół, w której realizowano ww. zajęcia – SP Pomieczyno, GIM Pomieczyno, SP Wilanowo, GIM Czeczewo, GIM Przodkowo. Do egzaminu podeszło 45 uczniów.

TOEIC Bridge™ to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego – od A1 do B1 (wg skali CEF).
Główne cechy egzaminu:
– TOEIC Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat
– egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach
– TOEIC Bridge opiera się na prawdziwych kontekstach zaczerpniętych z życia
– potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę
– wytycza kierunek w nauce.

– informatyka
Zajęcia z informatyki w wymiarze 120h zostały zakończone egzaminem zewnętrznym – ECDL Base. Egzamin został przeprowadzony w Gimnazjum w Żukowie w certyfikowanym laboratorium ECDL. Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów ze szkół: GIM Pomieczyno, GIM Czeczewo, SP Wilanowo, SP Czeczewo.

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery moduły:
B1 – podstawy pracy z komputerem
B2 – podstawy pracy w sieci
B3 – przetwarzanie tekstów
B4 – arkusze kalkulacyjne
Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów. Jest to podstawowy certyfikat dla uczniów chcących kontynuować naukę na kierunkach informatycznych.

Niewątpliwie atrakcją dla dzieci była przewidziana w ramach projektu wycieczka do Gdańskiego Centrum Hewelianum. Z wyjazdu skorzystało 196 uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia wyrównujące.

Najmłodsi uczniowie żeby lepiej poznać świat wzięli udział w zajęciach „Laboratorium Pana Kleksa” gdzie mieli okazje przeprowadzać w prawdziwym laboratorium eksperymenty chemiczne, oraz „W Dżungli wyobraźni” gdzie w pracy zespołowej wykonywali różne konstrukcje przestrzenne. Ponadto uczniowie wysłuchali animacji wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Dzieci rozwiązywały warzywne zagadki oraz obejrzały film dotyczący roślin, gdzie mogli się dowiedzieć o znaczeniu tlenu i dwutlenku węgla potrzebnych dla życia roślin, a następnie zwiedzały „Podwodne akwarium”.
Dla starszych uczniów z klas IV-VI przygotowano zwiedzanie wystaw „Łamigłówka” i „Złam kod”. Wystawa matematyczna „Łamigłówka” miała na celu uświadomić uczniom, że matematyka może być świetną zabawą oraz poprzez zabawę można zrozumieć rządzące nią prawa.
Z kolei dla gimnazjalistów przewidziane były zajęcia „Wdzięczny duet”. Była to zabawa podzielona na dwie części, z których pierwsza dotyczyła dźwięku, a druga zwiedzania wystawy. W czasie zajęć uczniowie poszukiwali odpowiedzi na wiele trudnych pytań między innymi czy można zobaczyć dźwięk?, jak zagrać na kieliszkach?, oraz dlaczego telefon wykonany z kubeczków naprawdę działa?.

Po czasie intensywnego zwiedzania oraz pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie wszyscy uczniowie otrzymali pyszne kanapki, napoje oraz owoce.

Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170623 Realizacja dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy”