Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2017.03.01 Autor: Błażej Wielgosz

Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy”

Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy”

Trwają dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Przodkowo w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej pn. „Skrzydła wiedzy”, na który Samorząd Gminy Przodkowo otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.069.802,98 zł. Projekt będzie trwał dwa lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018.
Projektem zostały objęte wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Dzięki niemu uczniowie otrzymali wiele godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących jak i rozwijających oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbędą się wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku.
Ponadto aby zajęcia przeprowadzać fachowo i na odpowiednim poziomie szkoły zostały wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jak: platforma edukacyjno-interaktywna – laptopy, tablice interaktywne, wizualizery, stworzono międzyszkolne pracownie biologiczno-przyrodnicze oraz językowe wraz z wyposażeniem w trzech zespołach, zakupiono programy edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające, wyrównujące, z których korzysta w Szkole Podstawowej 191 uczniów, natomiast w Publicznym Gimnazjum 148 (razem 349 uczestników projektu).
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa się:
– matematyka – prowadzącym zajęcia jest Pani Żaneta Zaborowska, Pani Sabina Scheibe, Pani Anna Rediger, Pani Adriana Zielińska,
– j. angielski – prowadzi Pani Marzena Potrykus, Pani Beata Gracz, Pani Paula Nowak, Pani Paulina Płotka, Pani Aleksandra Oczk i Pan Dawid Hirsz.
– zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych prowadzi Pani Jolanta Puzdrowska, Pani Beata Gracz,
– fizykę prowadzi Pan Mateusz Pachota i Pani Karolina Sorn,
– biologię prowadzi Pani Małgorzata Radomyrska,
– chemię wyrównuje Pani Joanna Kuś i Pani Izabela Kozak – Czalej

W ramach zajęć rozwijających odbywa się:
– matematyka – prowadzący zajęcia Pani Magdalena Płotka, Pan Leszek Korda,
– j. angielski prowadzi Pan Dawid Hirsz, Pani Sylwia Klaman,
– doradztwo zawodowe – prowadzi Pani Monika Sikorska, Pani Ewelina Szczepkowska,
– przyrodę prowadzi Pani Edyta Słomczyńska, Pan Janusz Roszkowski,
– robotykę prowadzi Pan Mirosław Kamiński i Pan Damian Szczygieł

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające, wyrównujące, z których korzysta około 140 uczniów.
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa się:
– matematyka – prowadzi Pani Anna Kreft,
– j. angielski prowadzi Pani Karolina Wenta – Formela, Pan Arkadiusz Domaros,
– przyrodę prowadzi Pani Ewa Mania,
– j. niemiecki prowadzi Pani Karolina Wenta – Formela.

Dodatkowe wsparcie edukacyjne:
– logopedia prowadzi Pani Anna Laskowska,
– fizyka, chemia biologia prowadzi Pani Joanna Groth,

W ramach zajęć rozwijających prowadzona jest:
-informatyka Pan Radosław Pleszyniak i Wojciech Stachurski,
– matematyka Pani Anna Kreft
– robotyka Pan Damian Szczygieł,
– j. angielski Pani Karolina Wenta-Formela i Pani Kinga Kunikowska,
– zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych prowadzi Pani Danuta Kitowska, Pani Jolanta Keler, Pani Elżbieta Czaja,
– projekt edukacyjny „ Pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno – chemicznych” Pani Joanna Groth.
Ponadto zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi Pani Monika Sikorska

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie

W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające, wyrównujące, z których korzysta około 198 uczniów.
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa się:
– matematyka – prowadzi je Pani Hanna Szeszycka, Pani Marzena Szreder
– j. niemiecki – prowadzi Pani Karolina Wenta-Formela
– przyroda – Pani Violetta Karnowska i Pani Elżbieta Kreft

Dodatkowe wsparcie edukacyjne:
– logopedia – Pani Bożena Kuszowska
– rewalidacja – Pani Bożena Bulczak
– terapia pedagogiczna – Pani Janina Haza
– rewalidacja indywidualna w gimnazjum – Pani Sabina Czaja, Pani Kinga Adamczyk

W ramach zajęć rozwijających odbywa się:
– matematyka – Pani Katarzyna Jaskulska, Pani Klaudyna Łosińska
– j. angielski – Pan Dawid Hirsz, Pani Anna Wierzbicka
– przyroda – Pani Janina Haza, Violetta Karnowska
– biologia – Pani Elżbieta Kreft
– geografia – Pani Violetta Karnowska
– chemia – Pani Izabela Czalej – Kozak
– informatyka – Pani Renata Leszczyńska
– robotyka – Pan Damian Szczygieł
– fizyka – Pani Anna Miotk
– doradztwo zawodowe – Pani Monika Sikorska

 

Szkoła Podstawowa w Wilanowie

Odbywają się w szkole zajęcia rozwijające, wyrównujące, z których korzysta około 60 uczniów.

W ramach zajęć wyrównawczych odbywają się następujące zajęcia:
– logopedia prowadzi Pani Anna Zielińska
– matematyka Pani Klaudyna Łosińska
– j. angielski Pan Dawid Hirsz

W ramach zajęć rozwijających:
– przyrodę prowadzi Pani Ewa Mania
– informatykę – Pani Magdalena Sobocińska-Malek
– matematykę – Pani Katarzyna Jaskulska
– j. angielski – prowadzi Pani Kinga Klinkosz- Wojtakowska
– robotykę prowadzi Pan Damian Szczygieł
– doradztwo zawodowe – Pani Monika Sikorska

Dodatkowe wsparcie edukacyjne:
– zajęcia logopedyczne Pani Anna Zielińska
– zajęcia doradztwa zawodowego Pani Monika Sikorska

 

Szkoła Podstawowa w Szarłacie

Prowadzone są zajęcia rozwijające, wyrównujące, na które uczęszcza około 31 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze:
– matematyka – Pani Marzena Potrykus
– j. angielski – Pani Kinga Klinkosz – Wojtakowska

Dodatkowe wsparcie edukacyjne:
– logopedia – Pani Anna Zielińska
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – Pani Bożena Bulczak

Zajęcia rozwijające:
– matematyka – realizuje Pani Karolina Koszałka – Legieć
– robotyka – Pan Damian Szczygieł,
– przyroda – Pani Ewa Mania
– doradztwo zawodowe – Pani Monika Sikorska

Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy” Galeria 20170301 Realizacja dodatkowych zajęć w szkołach Gminy Przodkowo w ramach Projektu „Skrzydła wiedzy”