Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2017.02.13 Autor: Błażej Wielgosz

Realizowane zajęcia w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” w szkołach w Gminie Przodkowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie

Zajęcia rozwijające:
– j. angielski zakończony egzaminem zewnętrznym
– matematyka
– biologia
– przyroda
– robotyka
– zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych „Naukowe popołudnia”

Zajęcia wyrównujące:
– matematyka
– j. angielski
– fizyka
– biologia
– chemia

Pozostałe wsparcie:
– doradztwo zawodowe

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

Zajęcia rozwijające:

– j. angielski zakończony egzaminem zewnętrznym
– informatyka zakończona egzaminem zewnętrznym
– matematyka
– j. angielski
– robotyka
– zajęcia interdyscyplinarne z nauk przyrodniczych „Naukowe popołudnia”
– projekt edukacyjny „pokaz ciekawych doświadczeń fizyczno-chemicznych”

Zajęcia wyrównujące:
– matematyka
– j. angielski
– j. niemiecki
– fizyka
– biologia
– chemia
– przyroda

Pozostałe wsparcie:
– logopedia
– doradztwo zawodowe
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny

Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie

Zajęcia rozwijające:
– j. angielski zakończony egzaminem zewnętrznym
– informatyka zakończona egzaminem zewnętrznym
– matematyka
– fizyka
– biologia
– chemia
– przyroda
– robotyka
– geografia

Zajęcia wyrównujące:
– matematyka
– j. angielski
– j. niemiecki
– przyroda

Pozostałe wsparcie:
– logopedia
– doradztwo zawodowe
– terapia pedagogiczna
– rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny

Szkoła Podstawowa w Wilanowie

Zajęcia rozwijające:
– j. angielski zakończony egzaminem zewnętrznym
– informatyka zakończona egzaminem zewnętrznym
– matematyka
– przyroda
– robotyka

Zajęcia wyrównujące:
– matematyka
– j. angielski

Pozostałe wsparcie:
– logopedia
– doradztwo zawodowe

Szkoła Podstawowa w Szarłacie

Zajęcia rozwijające:
– matematyka
– przyroda
– robotyka

Zajęcia wyrównujące:
– matematyka
– j. angielski

Pozostałe wsparcie:
– logopedia
– doradztwo zawodowe
– rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny

 

W ramach ww. zajęć szkoły otrzymały bogate wyposażenie tj.

  • tablice interaktywne – 12 szt
  • przenośne komputery – 12 szt
  • wizualizer (Przodkowo, Czeczewo) – 3 szt
  • rzutniki multimedialne – 12 szt
  • platformy edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

Ponadto Szkoły w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie otrzymały kompletne pracownie językowe oraz wyposażenie pracowni biologiczno-przyrodniczych.

Wszystkie placówki otrzymały bogate programy multimedialne  do prowadzenia zajęć oraz szereg drobnych pomocy edukacyjnych.

Pozamiejscowi uczniowie biorący udział w zajęciach mają zapewnione przewozy.