Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2018.11.16 Autor: Błażej Wielgosz

Zajęcia w ramach projektu „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Zajęcia jakie odbędą się w placówkach oświatowych w ramach
Projektu „Nowe perspektywy dla OWP
w Gminie Przodkowo”

Szkoła Podstawowa w Przodkowie i Przedszkole Samorządowe w Przodkowie:
1. J. angielski
2. Robotyka
3. Logopedia
4. Gimnastyka korekcyjna
5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
(czyli współpracę w grupie, komunikację,
przedsiębiorczość, inicjatywność).

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie:
1. J. angielski
2. Robotyka