Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.02.06 Autor: Błażej Wielgosz

Projekt edukacyjny „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.

W ramach pozyskanych przez Samorząd Gminy Przodkowo środków finansowych na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w wieku przedszkolnym jednym z założeń przewidzianym w projekcie jest remont pomieszczenia przedszkolnego oraz łazienki w Szkole Podstawowej w Przodkowie tak aby dostosować je do standardów i wymagań dla najmłodszych uczniów.
Wykonawcą tej inwestycji będzie Firma Remontowo-Budowlana Wiesław Dampc i Mirosław Drawc z Rumii. W dniu 5 lutego 2019 roku
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przodkowo nastąpiło podpisanie umowy na powyższe przedsięwzięcie.

Remont pomieszczenia przedszkolnego obejmuje wymianę grzejników, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz wymianę drzwi. Natomiast w łazience przebudowana zostanie instalacja wod.-kan., zamontowana nowa armatura sanitarna oraz nowoczesna glazura i terakota. Całość wraz z korytarzem zostanie odmalowana.

Koszt inwestycji to 46.550,00 zł.

Nad całością prac będzie czuwał inspektor nadzoru Pan Mieczysław Tkaczyk oraz dyrekcja szkoły.

Po feriach zimowych w oddziałach przedszkolnych w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie rozpoczną się już zajęcia.