Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.03.27 Autor: Błażej Wielgosz

Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Rozpoczęły już się zajęcia edukacyjne w ośrodkach wychowania przedszkolnego
w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. Ogólnie ze wszystkich placówek objętych projektem 168 uczniów otrzymało możliwość wzięcia udziału w zajęciach m.in. z języka angielskiego, robotyki czy logopedii. Dla 7 nauczycieli zostały zorganizowane szkolenia na okoliczność przeprowadzania zajęć.
W Szkole w Przodkowie została oddana do użytku wyremontowana klasa oraz łazienka, a niebawem placówki zostaną wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble.

Harmonogram zajęć w poszczególnych placówkach:

OWP Przodkowo
W szkole i Przedszkolu rozpoczęły się następujące zajęcia:
– rozwijające kompetencje społeczne (rozwijające współpracę w grupie,
komunikację, przedsiębiorczość, inicjatywność) – prowadzący Pani Jolanta Puzdrowska
– 2 gr,
– robotyka – prowadzący Pani Żaneta Zaborowska – 6 gr,
– j. angielski – prowadzący Pani Beata Gracz – 4 gr, Pani Ewelina Browarczyk – 1 gr,
– logopedia – prowadzący Pani Teresa Stencel – 3 gr, Pani Renata Sypion – 2 gr,
– gimnastyka korekcyjna – prowadzący Pani Małgorzata Heczko – 3 gr.

OWP Pomieczyno
– robotyka – prowadzący Pani Daria Steffke – 5 gr.

OWP Czeczewo
– robotyka – prowadzący Pani Lucyna Reiter -Szczygieł – 5 gr.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Ogólna wartość projektu to 591.444,21 zł.

Do pobrania:

 Plakat OWP
 Projekt