Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.12.31 Autor: Błażej Wielgosz

Samorząd Gminy Przodkowo – inwestycja w ucznia!!!

W miarę możliwości Samorząd Gminy Przodkowo pozyskuje środki finansowe na wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. W latach 2017-2018 w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej pn. „Skrzydła wiedzy” samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.069.802,98 zł. na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina Przodkowo. Projekt trwał przez dwa lata szkolne (2016/2017 i 2017/2018) a dzięki udziałowi w nim uczniowie otrzymali wiele godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących braki w nauce, rozwijających zainteresowania oraz wspierających potrzeby edukacyjne.
Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbyły się wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku.
Ponadto aby zajęcia przeprowadzać fachowo i na odpowiednim poziomie szkoły zostały wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jak: platforma edukacyjno-interaktywna – laptopy, tablice interaktywne, wizualizery, stworzono międzyszkolne pracownie biologiczno-przyrodnicze oraz językowe wraz z wyposażeniem w trzech zespołach, zakupiono programy edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Po zrealizowaniu tak dużego projektu skierowanego wyłącznie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Wójt Gminy nie zapomniał również
o najmłodszych uczniach dla których prowadzone są zajęcia z robotyki, j. angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” na które samorząd gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe w wysokości 591.444,21 zł.
Nie ukrywając najbardziej wyczekiwanym elementem projektu były przewidziane dla dzieci uczęszczających na zajęcia z robotyki wycieczki do gdyńskiego „Experymentu”. Wyjazdy odbyły się w dniach 26.11 dla uczniów z o/przedszkolnych w Pomieczynie, 28.11. dla uczniów z o/przedszkolnych i przedszkola w Przodkowie oraz 29.11. dla uczniów z Czeczewa.

W „Experymencie” dzieci mogły m.in. samodzielnie eksperymentować zanim jednak do tego doszło wzięły udział w warsztatach edukacyjnych. Wystawa w której udział wzięli uczniowie podzielona była na różne strefy tematyczne: były to między innymi Hydro świat – możliwość poznania tajemnic wodnego świata – budując tamy, zapory czy tworząc wodne wiry, dzieci miały możliwość nieźle się pochlapać. Drzewo życia – to wystawa skupiająca się na zagadnieniach przyrodniczych, gdzie nasi mali zwiedzający mogli z bliska podejrzeć zachowania zwierząt, a nawet zobaczyć świat ich oczami. Miały możliwość też odczuć na własnej skórze trzęsienie ziemi i podziwiać przyrodniczy fotoplastykon. Niewidoczne siły to kolejna wystawa, a w niej zagadki dotyczące środka ciężkości, ciśnienia, magnetyzmu czy fal dźwiękowych, z którymi uczniowie sobie świetnie radzili. Nie lada gratką było również stanowisko Refleks, które jest sprawdzianem sprawności i szybkości reakcji, połączonym ze zdrową rywalizacją. Z kolei eksponaty połączone tematyką profilaktyki w różny, ale tak samo fascynujący sposób uwrażliwią na działania, które mogą podjąć w celu zapobiegania chorobom. Część wystawy została również poświęcona naszym emocjom i temu, jaki mają wpływ na nasze zdrowie oraz zachowaniu świetnego zdrowia umysłu. Nie bez znaczenia jest również strefa pierwszej pomocy, czyli zagadnienia, którego znajomość jest niezwykle ważna już od najmłodszych lat. W sekcji akcja – człowiek czekała na dzieci wyprawa w głąb ludzkiego ciała. Dzięki multimedialnym manekinom zajrzały do środka naszych organizmów, poznając zachodzące w nich procesy. Dla wszystkich dzieci przygotowano pyszne kanapki, owoce i wodę. Wszystkie dzieci wróciły pełne wrażeń po spotkaniu ze światem nauki. Miejsce to, wyzwoliło w nich kreatywność, pobudziło ciekawość