Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.02.10 Autor: Błażej Wielgosz

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przodkowo nr XI/143/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – zmienia się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Od 1 lutego 2020 r. każdy mieszkaniec gminy Przodkowo ma obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Stawka za osobę wynosi 22 zł/ za miesiąc / za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość – zbiórka selektywna (obowiązkowa od dnia 6 września 2019 r.)

W przypadku stwierdzenia na danej nieruchomości braku segregacji – właściciel nieruchomości ma obowiązek ponoszenia opłaty podwyższonej za brak segregacji w wysokości 60 zł/ za miesiąc/ za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.