Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.12.09 Autor: Błażej Wielgosz

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

6 września 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zakłada że wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli segregować odpady komunalne. Nie będzie możliwości wyboru. W przypadku braku segregacji, trzeba będzie zapłacić stawkę nawet 4 -krotnie wyższą od stawki podstawowej, uchwalonej przez Radę Gminy. 

Mieszkańcy gminy Przodkowo, którzy nie segregują odpadów komunalnych, są zobowiązani do złożenia korekty deklaracji w zakresie zmiany na segregację.

Według raportu Fundacji Nasza Ziemia, poziom segregacji w naszych domach jest w granicach 30-35%.  To wciąż bardzo niski wskaźnik, tym bardziej że normy unijne nakładają na polskie gminy konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu do 50% w 2020 r. a w 2035 r. aż 65% !!! Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów grożą milionowe kary.

Zachęcamy mieszkańców, którzy jeszcze nie zdecydowali się do segregacji odpadów, aby jak najszybciej dostosowali się do nowych, obowiązujących przepisów i rozpoczęli segregację odpadów, a także zapoznali się z zasadami segregacji zawartymi na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac