Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.11.18 Autor: Błażej Wielgosz

Dożywianie dzieci w szkole – nowe podania 2019/2020

UWAGA !!!

Informujemy, iż od dnia 02.12.2019r. – do 13.12.2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie ( pokój Nr 3 ) przyjmowane będą nowe podania na przyznanie dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2019/2020
Do podania proszę dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto i netto od wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia podania.