Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.07.26 Autor: Błażej Wielgosz

Remonty dróg ze wsparciem finansowym Gminy

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi wraz z budową chodnika o długości 992 m przy drodze powiatowej nr 1927G na odcinku Przodkowo – Kawle Górne. Zadanie to przewiduje też budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych oraz przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 1416G w Czeczewie na skrzyżowanie typu „małe rondo” dł. 213 m.
Stosowną umowę z Wykonawcą, firmą Dromos, wyłonionym w postępowaniu przetargowym podpisano w Starostwie Powiatowym w Kartuzach  we wtorek 23 lipca br. Inwestycja kosztować będzie 2 mln zł, a Powiat uzyskał dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych. Do przebudowy drogi środki dołożyła również Gmina Przodkowo przekazując na ten cel z budżetu kwotę 300 tys zł.
Ponadto rozpoczęła się również przebudowa, tak ważnego odcinka drogi na trasie Szarłata – Hopy. Tutaj również Samorząd Gminy Przodkowo przekazał środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 100 tys zł.